İŞMER, müşterilerine sistem odaları kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında tecrübeli ve konusuna hakim uzmanları ile bilgi vermenin yanı sıra sistem odasının tasarlanmasını gerçekleştirmektedir.

İŞMER'in teknoloji odaklı bilgi ve deneyimli insan kaynağı gerektiren bir diğer uzmanlık alanı ise sistem odalarının kurulması ve işletilmesidir. İŞMER, müşterilerine sistem odaları kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında tecrübeli ve konusuna hakim uzmanları ile bilgi vermenin yanı sıra sistem odasının tasarlanmasını gerçekleştirmektedir.