İŞMER'in güvenlik hizmetleri 16 başlık altında toplanmıştır.

İŞMER; Güvenlik hizmeti verdiği tesislerde üst seviye bir güvenlik sistemi oluşturarak kaliteyi ve fayda/maliyet dengesini ön planda tutar, personel seçimi, disiplin ve eğitimine önem verir.

Bu esaslar çerçevesinde;

  • Şirketin yönetimini ve işletmesini üstlendiği tesislerde yönetici şirket sıfatıyla ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda Güvenlik Birimi oluşturulması ve yönetilmesi,
  • Şirketin yönetim ve işletim hizmeti vermeyi planladığı tesislerde, güvenlik risk seviyesinin tespiti ve bu tespit doğrultusunda “Güvenlik Risk Analiz Raporu” hazırlanması,
  • Şirketin yönetim işletim hizmeti vermeyi planladığı tesislerde, hazırlanan “Güvenlik Risk Analiz Raporu” doğrultusunda güvenlik esaslarının belirlenmesi, belirlenen riski kabul edilebilir bir seviyeye düşürecek güvenlik tedbirlerinin planlanması, personel ve ekipman ihtiyacının belirlenmesi, Güvenlik Prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması,
  • İşmer Güvenlik Birimi tarafından, güvenlik hizmeti verilen tesislerde meydana gelebilecek her türlü asayişe müessir olay, sabotaj, saldırı ve terör olaylarına yönelik ön çalışmaların yapılması, güvenlik hizmetinin buna göre planlanması ve hassasiyet seviyesinin belirlenmesi

hizmetlerini yürütülür.