Kanunun öngördüğü tıbbi donanıma sahip olarak kurulan İŞMER Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; yetkin hekim ve uzmanlarla, müşterilerine profesyonel anlamda iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmaktadır.

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (İŞMER) bir Türkiye İş Bankası A.Ş. iştiraki olup, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimini 6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tesis etmiştir. İŞMER Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimini, sağlık ve güvenlik hizmetlerini etkin olarak, şirketlerin çalışanlarına sunabilmek amacıyla yapılandırmıştır.

İstanbul Levent’te gerekli tüm tıbbi donanıma sahip olarak kurulmuş olan merkezimizde, bilgili ve yetkin hekim ve uzmanlarımızla, profesyonel anlamda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini müşterilerimize sunabilmekte, bunun yanı sıra anlaşmalı kurumlarımız aracılığıyla da iş sağlığına yönelik ileri tetkik ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirebilmekteyiz.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdikleri

Mevcut kanun yeni olarak değerlendirilse de, aslında ağır ve tehlikeli işler tüzüğü varken de uygulanmaktaydı. İş kanunu ve tüzüğü buradaki bir çok yükümlülüğü işveren tarafına yüklemekteydi. Burada en önemli fark önceki kanun, tüzük ve yönetmeliklerde işçi kavramı vardı. Şimdi ise çalışan kavramı getirildi. Dolayısı ile özellikle beyaz yaka çalışanlar önceki kanun ve yönetmeliklerde gündemde yok iken bu düzenleme ile tüm çalışanlar bu kanun dahilinde alınmıştır.

En üst yönetim kademesinden itibaren tüm çalışanlar bu kanun hükümlerine tabi kılınmıştır.

Tüm işyerlerinin öncelikle yapması gereken;

 • Yıllık çalışma planlarını oluşturmak,
 • İşyeri risk değerlendirmelerini yaptırmak,
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek,
 • Acil eylem planlarını hazırlamak,
 • Çalışanların sağlık dosyalarını oluşturarak periyodik muayenelerini yaptırmaktır.

6331 sayılı kanunun doğurduğu yükümlülükleri kendi işyerinizde İş Sağlığı Güvenliği Birimi ( İSGB ) oluşturarak veya bu hizmeti Ortak Güvenlik Birimlerinden ( OSGB ) temin ederek yerine getirebilirsiniz.

İşyeri hekimliği ve acil sağlık hizmetlerimiz konusunda yetkin ve deneyimli hekim ve yardımcı sağlık personelimiz tarafından verilmektedir.

A) Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti

 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
 • İş sağlığı , hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
 • Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
 • Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
 • İş ile çalışanın uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler

B) Sağlık ve  Gözetimi Hizmeti

 • Gece postaları dahil sağlık gözetimi
 • İşe giriş ve periyodik muayeneler
 • İşe dönüş muayenesi
 • Risk grupları tespiti
 • Gebe ve emzikli çalışanların takibi
 • Meslek hastalığı takibi
 • Kronik hastalıkların takibi
 • Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
 • Bağışıklama (aşılama)
 • Gerekli laboratuar tekikleri, radyolojik muayeneler
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu

C) Eğitim ve Bilgilendirme Hizmeti

 • Genel sağlık eğitimi
 • İlk  yardım eğitimi
 • İş sağlığı eğitimi
 • Hijyen eğitimi
 • Ergonomi eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetlerimiz, kurumumuz bünyesinde bulunan deneyimli iş güvenliği uzmanlarımız tarafından  verilmektedir. 

1. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti

 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
 • Sağlık ve güvenlik planının hazırlanması
 • Periyodik test ve kontrol hakkında bilgilendirme
 • Acil durum planının hazırlanması
 • Büyük kazaları önleme politikası ve güvenlik raporunun hazırlanması

2. Risk Değerlendirme Hizmeti

 • Risk değerlendirmesi ve raporunun hazırlanması
 • Alınacak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak

3. Çalışma Ortamı Gözetimi Hizmeti

 • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak
 • Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları gerçekleştirmek
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu hazırlamak

4. Eğitim ve Bİlgilendirme Hizmeti

 • İş güvenliği eğitimi vermek
 • Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi vermek
 • Risk değerlendirme eğitim

Risk Değerlendirme Çalışmalarının Faydaları

 • Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
 • Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,
 • Acil ve beklenmedik durumlar için her an hazırlıklı olma,
 • İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
 • Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
 • Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini olarak özetleyebiliriz.
 • İş Kültür
 • İş Yatırım
 • İŞGYO
 • İş Portföy
 • İş Faktoring
 • İŞNET
 • Softtech
 • Anadolu Hayat
 • İş Leasing
 • Intesa Sanpaolo Bank
 • İş Girişim
 • Mitsui&CO
 • Anamen Gıda LTD. ŞTİ.
 • İş Yatırım Ortaklığı
 • Türk Reasürans A.Ş.
 • İş Bankası
 • İş Bankası Atlas Veri Merkezi
 • Erişim Müşteri Hizmetleri

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgilendirme Platformu