İŞMER, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetlerini verirken müşteri taleplerine ulusal ve uluslararası standartlara göre çözümler üretmektedir.

İŞMER, binaların inşa süreçleri kapsamında nitelikli bilgi gerektiren; inşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirilmesi, proje yönetim planının hazırlanması ve izlenmesi, iş programının güncellenmesi ve kontrolü, bütçenin güncellenmesi ve kontrolü ile sözleşmelerin yapılması ve takibi konularında müşterilerine kesintisiz ve kapsamlı destek vermektedir.

Çok geniş bir alanda uzmanlık ve deneyime sahip olan İŞMER; maliyet kontrolü, proje ve şantiye koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi ve takibi, malzemelerin kontrolü ve onaylanması, imalatların kontrolü, değişikliklerin yönetimi, imalat periyodik raporlarının hazırlanması, hakediş ve ödemelerin kontrolü-onayı, geçici kabul işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması, ödemelerin kontrolü ve takibi alanlarında da hizmet vermektedir.

Proje Yönetimi dünyada son 20-25 yıllık bir süreçte binlerce yıllık geçmişe sahip inşaat sektörünün yöntem ve modellerini temel alarak gelişmesine rağmen bugün artık sektör bağımsız bir kavram, yönetim biçimi ve mesleki bir bilgi ve deneyim alanı olarak kabul görmektedir. Hizmet satın almanın, farklı bir tedarik süreci olduğu ve 'Maliyet Temelli Seçim' yerine 'Nitelik ve Maliyet Temelli Seçim' yapılmasının daha sağlıklı olacağı konusunda kimse kuşku duymamaktadır.

Proje yönetimi esnasında; müşteri talepleri anlaşılarak, taleplerin ulusal ve uluslararası gerçek ve standartlara göre geliştirilmesi gerekmektedir. Optimum maliyetlere, sürelere yönelerek çalışmalar yürütülmektedir. Paydaşlar arasında koordinasyon sağlanarak taleplerin diğer paydaşlar tarafından doğru anlaşılmasının gereklerinin yerine getirilmesi, gerçek maliyetlerin belirlenmesi işleyişte esas amaç olarak görülmektedir. Kontrol nokta ve mekanizmaları belirlenmek üzere takip sistemi ve organizasyonunun kurulması ve kurdurulması sağlanmalıdır. Yeterli ve yetkin personelin projede yer almaları sıhhatli işleyiş için göz ardı edilemez bir unsur olarak görülmektedir. Yönetimsel, teknik, hukuki vb. disiplinler arası koordinasyon süreci yetkin personellerle hızlıca işletilebilmektedir.

Milyonlarca dolarlık büyük ölçekli projelerin toplam bütçesi içindeki payı %5'i geçmeyen, doğru ve zamanında kullanıldığında karşılığını fazlasıyla veren, yılların deneyimi ve birikimi ile elde edilmiş bir uzmanlık hizmetinin seçiminde yapılacak bir hatanın çok vahim kayıplara yol açabileceğini tahmin etmemek, hizmet bedelinde yapılacak %20'lik bir tasarrufun projenin tüm ömrü boyunca bütçede yaratacağı %0,25 (binde yirmi beş)'lik farkın seçilen firma performansının ve finansal sonuçlarının yanında ne düzeyde kalacağını görmemek mümkün değildir.