İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası aşağıda belirtilmiştir.

Yeterlilik İlkesi: Mevzuata uygun, etkin ve güncel bir insan kaynakları sistemi kurulmasına olanak veren uygulamaları benimsemek ve buna uygun nitelikte personel istihdam etmek.

Kariyer İlkesi: Şirketin stratejisine ve planlarına uygun olarak, gelişim modelleri üretmek suretiyle, personele adil ilerleme imkanları sağlamak.

Eşitlik İlkesi: Personel arasında din, dil, etnik köken, cinsiyet, inanç, düşünce vb. konularda ayrım yapmaksızın fırsat eşitliği tesis etmek.

Adalet İlkesi: İşe alım, ücretlendirme, tayin-terfi, ödül-ceza vb. konularda objektif ve adil davranmak ve personel arasında ayrımı haklı kılan objektif sebepler bulunmadıkça farklı muamelede bulunmamak.

Güvence İlkesi: Personelin temel insan hakları ve mevzuattan doğan kazanımlarını korumak.

İş başvurusunda bulunmak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

İş Başvuru Formu