İŞMER, ana hissedarı olan İş Bankası'nın sağlam sermaye yapısından almış olduğu güçle hizmet altyapısını istikrarlı bir biçimde güçlendirmekle beraber hizmetlerini de çeşitlendirmektedir.

Tesis yönetim hizmeti sunmak üzere 1999 yılında kurulan İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (İŞMER), faaliyet alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek hizmet portföyünü ve altyapısını istikrarlı bir biçimde güçlendirmektedir. İş hacminin büyümesine karşın güven ve istikrara dayanan çalışma etiğinden asla ödün vermeyen İŞMER, İş Bankası Grubu'nun bir parçası olmanın sorumluluğunu her dönem başarıyla taşımıştır.

"İşiniz İşimizdir"

Sürekli gelişime açık, dinamik bir yapıya sahip olan İŞMER, tesis yönetimi hizmeti alanında en etkin ve çağdaş uygulamaları hızlı ve etkin bir biçimde kendi bünyesine entegre etmektedir. 'İşiniz İşimizdir' sloganıyla faaliyetlerine yön veren Şirket, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kalite standartlarını sürekli geliştirmeye odaklanmaktadır.

2021 yılsonu itibarıyla İŞMER;

  • 23'nci faaliyet yılında istikrarlı bir biçimde iş hacmini büyütmekte,
  • 3.000'e yakın deneyimli çalışanıyla iş süreçlerine değer katmakta,
  • 16 farklı uzmanlık alanı ile Türkiye çapında faaliyet göstermekte,
  • 5 bölüm, 4 birim, 5 şube, 6 bölge ve 27 alt bölgeden oluşan güçlü organizasyon yapısıyla iş süreçlerinde fark yaratmakta,
  • Yıllık yaklaşık 11 bin adet ödeme yapılmakta ve yaklaşık 13 bin adet fatura düzenlemekte,
  • Yıllık 350 milyon TL'den fazla ciro elde etmekte,
  • Tesis yönetim hizmetinde, girdilerin veya kaynakların etkin yönetilmesi sonucunda, bina malik veya kullanıcılarına sağlanan değerin artırılmasını hedeflemektedir.

Çok Disiplinli Bir Meslek Dalı: Tesis Yönetim Hizmeti

Çok disiplinli bir meslek dalı olan tesis yönetim hizmetlerinde faaliyet yürüten İŞMER, odaklandığı alanda insan, mekan, teknoloji arasındaki entegrasyon sürecini başarıyla yürütmektedir. Bu sayede; girdi ve kaynakları etkin bir biçimde yöneterek
bina malik veya kullanıcılarına sağladığı değeri istikrarlı bir biçimde artırmaktadır.
Günümüzde kurumsal firmalar; müşteri ihtiyaç ve beklentilerine kusursuz ve kesintisiz hizmet üretmek adına çalışma ortamlarında çok boyutlu hizmetlere ihtiyaç duymaktadır.
Giderek daha kapsamlı hale gelen ve özel teknolojiler gerektiren bu ihtiyaçları karşılamak adına profesyonel tesis yönetimi sektörü tüm gelişmiş ülkelerde istikrarlı bir biçimde büyümektedir. İşinin ehli kurumsal firmalar; profesyonel anlamda almış olduğu tesis yönetim hizmetlerini rekabet üstünlüklerini artıran önemli bir unsur olarak görmektedir.

Akıllı ve Çağdaş Binalara Yönelik Bir Faaliyet Alanı

Günümüz iş dünyasında giderek yaygınlaşan akıllı binaların en az maliyetle ve etkin bir biçimde yönetilmesi yapıların sahipleri kadar ülke ekonomisi açısından da hayati önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra; yeni teknolojilerin gelişmesi, çevre bilincinin yaygınlaşması, insan sağlığına verilen değerin artması, sistemlerin karmaşıklaşması, buna karşın kaynakların sınırlı olması ölçek ekonomilerinden ve profesyonel yönetimlerden yararlanma eğilimlerini artırmıştır. Tüm bu gelişmelerin ışığında giderek daha önemli hale gelen tesis yönetim hizmetleri, ülkemizde de giderek yaygınlık kazanmaktadır. Türkiye'nin önde gelen şirketleri; farklı uzmanlık gerektiren destek hizmetlerini dış kaynak kullanarak gerçekleştirerek hız ve verimlilik açısından güçlendirmektedir.

Profesyonel yönetim yaklaşımıyla tesis yönetim hizmeti veren İŞMER, Türkiye'de tesis yönetim sektörünün en prestijli markaları arasında yer almaktadır. Bu anlayış doğrultusunda ve profesyonel bir bakış açısıyla çalışmalarını hayata geçiren İŞMER, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve iştiraklerinin mülkiyetindeki veya kullanımındaki binalara tesis yönetim hizmeti vermektedir.