İŞMER bilgi güvenliğini faaliyetlerinin temel ilkelerinden biri haline getirmiştir.

 

 iso27001 thumbnail

 

 

 

İŞMER bilgi güvenliğini faaliyetlerinin temel ilkelerinden biri haline getirmiştir.

Bu kapsamda İŞMER; Şirkete, personeline, müşterilerine ve tedarikçilerine ait bilgi varlıklarının ve tüm faaliyetlerine ilişkin bilgilerin sistemli bir şekilde korunması ve yönetilmesi gerektiğinin bilincinde olarak;

  • Kendisinin ve müşterilerinin güvenilirliği ve itibarını korumayı,
  • Kendisinin korumakla yükümlü olduğu tüm bilgilerin gizliliğinin temin edilmesini,
  • Bilgilerin gizliliğinin yanı sıra bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanmasını,
  • Kendisinin ve müşterilerinin işleyişini etkileyen fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin korunmasını,
  • Şirket, personel, müşteriler ve tedarikçi bilgilerine ilişkin risk değerlendirme ve risk izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi suretiyle bilgi güvenliği ile ilgili riskleri azaltmayı,
  • Müşteri ve tedarikçileri ile yapılmış olan sözleşmelere uygun Bilgi Güvenliği Yönetim süreçleri oluşturmayı,
  • Çalışanlarının bilgi güvenliğine ilişkin bilinç ve farkındalık seviyelerini artırmayı

hedeflemektedir.

Bu çerçevede;

  1. Çalışanlarımızın BGYS standartının yanı sıra yasal uygulamalardan ve sözleşmelerden doğan/doğabilecek şartlara uygun hareket etmesini,
  2. Bu doğrultuda belirlenen amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmeyi, amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların sağlanmasını,
  3. BGYS konusunda sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi destekleyerek, bu sistem çerçevesinde tüm yenilikler, değişimler ve gelişmeler hakkında tüm personelin, müşterilerin ve tedarikçilerin farkındalıklarının artırılması için gerekli çalışmaları yapmayı

beyan ve taahhüt ederiz.

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.