İŞMER, tesis yönetim hizmeti sunduğu Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binasının sahip olduğu "Yeşil Bina" sertifikasının "Mükemmel" statüde derecelendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Türkiye İş Bankası, hem "Bina" hem de "Bina Yönetimi" alanlarında "Çok İyi" derece ile sertifika alan ilk Türk Bankası olmuştur.

Geleceğin Mimarisi: "Yeşil Bina"

Yeşil Bina" kavramı çevreye ve doğaya saygılı, atıklarını iyi yöneten, geri dönüşüm teknolojilerinden yararlanan, ekolojik, insan yaşamını kolaylaştıran, konforlu, mümkünse kendi enerjisini üretebilen ve her nevi enerjiyi kontrollü ve tasarruflu şekilde tüketen binaları tanımlamaktadır.

Sürdürülebilir Binaların Sertifikası: BREEAM In-Use

BREEAM In-Use Sertifikası almak için aday olan binalar; "bina" ve "bina yönetimi" olmak üzere iki ayrı başlıkta ele alınmaktadır. BREEAM In-Use uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; binaların performansı enerji, su, malzeme, atıklar, kirlilik, ulaşım, arazi kullanımı, bina yönetimi ve sağlık başlıklarında değerlendirilmektedir. Bu denetimden başarıyla çıkan yapılara "BREEAM In-Use" sertifikası verilmektedir.

Yeşil bina ve çevre uyumu konusunda saygın bir sertifika olarak nitelendirilen BREEAM In-Use, uluslararası bir standart olarak tüm dünya tarafından kabul görmektedir.

Gelecek Nesillere Daha Yaşanılabilir Bir Dünya Bırakmak için

İŞMER, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda tüm iş süreçlerini çevre ve insan odaklı olarak yürütmektedir. Küresel ölçekte yürütülen sürdürülebilir gelecek yaratmakta hedefini aktif bir biçimde destekleyen İŞMER, müşterilerine sunduğu tesis yönetim hizmetlerini etkin doğal kaynak kullanım stratejisi ışığında yürütmektedir. Yönetim hizmeti sunduğu yapılarda sorumlu bir enerji yönetim yaklaşımı benimseyen İŞMER, elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin azaltılmasına da katkı sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik alanında Avrupa'nın en saygın denetleme kuruluşları arasında yer alan Bina Araştırma Kuruluşu (BRE), İŞMER'in yönettiği Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Genel Müdürlük binasını denetlemiş ve 2014 yılında "çok iyi" olan Yeşil Bina Sertifikası'nı 2015 yılında "mükemmel" seviyesine yükseltmiştir. Yapının bu performansı 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da sürdürülmüştür.

Sertifika düzeyinin yükseltilmesinde ise şu çalışmalar etkili olmuştur:

  • İşletim sistemlerinin ve tüketimlerin takip edilmesi, raporlanması ve belgelenmesi,
  • Enerji verimliliği için aydınlatma armatürlerinde LED kullanılması,
  • Bina için risk değerlendirme raporu hazırlanması,
  • Bina kullanıcılarına yönelik iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
  • Peyzaj alanlarının iyileştirmeleri sonucu ekolojik değerlerinin artırılması,
  • Bisiklet parklarının oluşturulması,
  • Yenilenebilir kaynaklardan kısmi enerji temin edilmeye başlanması.