İŞMER Enerji Yönetimini faaliyetlerinin temel ilkelerinden biri haline getirmiştir.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sertikamız

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (İŞMER) üst yönetimi dahil tüm çalışanları olarak, tesis yönetimi ve hizmeti sunduğumuz binalarda enerji performansını sürekli iyileştirerek enerji verimliliğini arttırmayı, faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı taahhüt ederiz.

Bu taahhüdü gerçekleştirmek için belirlediğimiz politika, enerji kullanımı ve tüketim ölçeğine uygun olarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir.

  • Tüm çalışanlarımızı çeşitli iletişim araçları ve gerekli eğitimler ile enerji verimliği konusunda bilgilendirerek enerji politikamız ve amaçlarımızı benimsetmek,
  • Enerji kullanımı ve verimliliği ile ilgili olarak uymakla yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve gerekliliklere tam uyumu sağlamak,
  • Hedeflerimize ulaşabilmek için enerji tüketimlerini sistematik olarak izleyerek iyileştirici faaliyet planları hazırlamak, periyodik olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde güncellemek,
  • Enerji performansının iyileştirilmesine yönelik destekleyici projeler geliştirip, bu projeleri hayata geçirmek,
  • Enerji verimliliğini arttırmak için çevre dostu ve enerji tasarruflu ürünlerin ve hizmetlerin satın alımlarını desteklemek,
  • Hedeflerimiz ve amaçlarımıza ulaşabilmek için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak,
  • Oluşturulan sistemin sonuçlarını sistematik olarak izleyerek dokümante etmek ve kurumun tüm birimlerine duyurularak sistemin sürekliliğini sağlamak,
  • Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve enerji verimliliğinin arttırılması için yapılan tüm faaliyetleri geliştirerek sürdürmek.

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.