İŞMER'in insan ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıyı temel öncelik olarak görerek hazırladığı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası; çalışanların yanı sıra alt işveren personeli ve ziyaretçileri de kapsamaktadır.

 

iso45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikamız

İŞMER, kendi bünyesinde yayımladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği aracılığıyla İSG mevzuatına uygun bir biçimde sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı tesis ederek çalışanların maruz kalabilecekleri iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini teminen, işyeri yetkililerince alınması gereken tedbirler ile çalışanlarca uyulması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.

"Önce İş Sağlığı ve Güvenliği"

İŞMER'in insan ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıyı temel öncelik olarak görerek hazırladığı İSG Politikası; çalışanların yanı sıra alt işveren personeli ve de ziyaretçileri kapsamaktadır. Sürekli gelişim hedefi doğrultusunda faaliyet yürüten İŞMER, önümüzdeki dönemde de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal mevzuat değişikliklerini ve uluslararası standartları yakından takip ederek hızla iş süreçlerine entegre etme kararlılığında olacaktır.

Güvenli Bir Çalışma Ortamı için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Türkiye İş Bankası iştiraki olmanın sorumluluk duygusuyla iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veren İŞMER, 6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'ni tesis etmenin yanı sıra müşteri firmalarının çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmaktadır.

Levent/İstanbul İş Kuleleri'nde kanunun öngördüğü tıbbi donanıma sahip olarak kurulan İŞMER Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; yetkin hekim ve uzmanlarla, müşterilerine profesyonel anlamda iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmaktadır.