İŞMER Yönetim Sistemi faaliyetlerini temel ilkelerinden biri haline getirmiştir.

 

iso41001 Tesis Yönetim Sistemi Sertikamız

 

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (İŞMER)  olarak " Tesis Yönetimi Hizmetleri " faaliyetlerinde;

  • Kurmuş olduğumuz İŞMER Yönetim Sistemi Kapsamı'nda belirlediğimiz hedefler odaklı çalışmayı,
  • Yükümlü olduğumuz tüm uygulanabilir şartları sağlamayı,
  • Süreçlerimize ait risk ve fırsatları sağlamayı,
  • Tesisin maliklerinin, kullanıcılarının ve tesisin; özelliklerini, taleplerini ve gereksinimlerinin dikkate almayı,
  • İŞMER stratejisinin gerektirdiği yönetim konularının gereksinimlerini ve değişimlerini düzenli değerlendirmeyi,
  • Süreçlerimizi işletirken kirliliğin önlenmesi ve çevre korunmasına, sürdürülebilir kaynaklar dahil olmak üzere itina göstermeyi,
  • İŞMER tarafından tanımlanmış süreçlerimize ait tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
  • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımlarının sağlanması için engelleri ortadan kaldırmayı,
  • Belirlediğimiz bu ilkeler ışığında İşmer Yönetim Sistemi'nin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamayı,

taahhüt eder ve yönetim politikamız olarak ilan ederiz.

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.